Marjatta Pulkkisen arkisto

Vuonna 2018 yhdistys päätti käynnistää perustajajäsenensä, sukututkija, kirjailija Marjatta Pulkkisen (1933-2016) sukututkimukseen, lähihistoriaan ja muuhun kirjalliseen tuotantoon liittyvän lähdeaineiston arkistoinnin. Aineisto siirrettiin Marjatta Pulkkisen työhuoneesta yhdistyksen tiloihin Syytinkikamariin ja aloitettiin arkistointiprojekti. Tavoitteena on saada aineisto luetteloitua ja kansioitua siten, että aineiston säilyvyys ja käyttökelpoisuus olisi varmistettu. Arkiston järjestämistyössä noudatetaan soveltaen arkistolaitoksen suosituksia ja ohjeistusta. Kansioiden ja välilehtien otsikoinnissa on pyritty käyttämään sitä logiikkaa ja nimeämis- ja merkintätapaa, jota Marjatta Pulkkinen käytti omassa työssään. Arkistointityöstä vastaa Juha Huusko.
Keväällä 2019 arkiston järjestelytyöhön saatiin Tapio ja Seija Luoma -säätiöltä apuraha. Arkistoitiprojekti saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana.

Arkistointityön eteneminen

Arkistointi on vielä kesken. Arviolta noin 70 prosenttia aineistosta on käyty alustavasti läpi ja luokiteltu, luetteloitu ja kansioitu. Aineistoon on mahdollisuus tutustua alustavan arkistoluettelon perusteella   Arkistoluettelo (päivitetty 4.3.2020).

Arkiston käyttö ja lisätiedot

Marjatta Pulkkisen arkisto on sijoitettu yhdistyksen toimitiloihin, Syyntinkikamariin, Koulukuja 1, 69700 Veteli (koulukeskuksen Suojala-rakennus).
Huom.  arkistointityön ollessa vielä kesken aineistoon pääsee tutustumaan ottamalla yhteyttä Juha Huuskoon (puh. 044-240 4602 tai sähköposti: huusju@gmail.com). Häneltä saa myös lisätietoja aineistosta.